Stichting African Center

De Stichting African Center is een onafhankelijk sociaal-culturele organisatie opgericht door Afrikaanse en Nederlandse mensen.

Oogmerk van de stichting is het onder de aandacht brengen en verspreiden van de Afrikaanse cultuur, om zo de onderlinge verstandhouding te bevorderen en een culturele uitwisseling te stimuleren.

 

Het African Center probeert een zo breed mogelijk scala van activiteiten te organiseren en te coördineren en treedt als bemiddelaar op voor individuen en organisaties die zich eveneens met Afrika bezighouden. Ook ondersteunt Stichting African Center kleinschalige projecten in Afrika.

Een volledige lijst met onze activiteiten kunt u met het contactformulier bij ons aanvragen.